Optredens


Per jaar proberen we vier a vijf keer op te treden. Er is een commissie actief die de optredens organiseert. Deze commissie inventariseert de mogelijk- en onmogelijkheden van het optreden en past de organisatie daar op aan. Ze bepaalt samen met de dirigent de nummers die gezongen gaan worden en houdt de overige leden op de hoogte. Als voorbereiding op een groot optreden wordt zo nodig een “zingzondag” georganiseerd. Omdat koorzang iets is wat je samen doet, wordt er van de leden verwacht dat ze (uitzonderingen daar gelaten) bij alle repetities en optredens aanwezig zijn.

Stemgroepen

Popkoor EigenWijs bestaat uit de stemgroepen

  • hoge sopranen
  • mezzo sopranen
  • tenor/bariton
  • hoge en lage alten
  • bassen

Afhankelijk van het arrangement zingen we drie- tot zesstemmig.

Leden en aspirant-leden

De leden hoeven niet per definitie over een uitgebreide muziekkennis te beschikken maar natuurlijk moet de aanleg om (meerstemmig) te zingen aanwezig zijn. Dit, gecombineerd met een enthousiaste uitstraling en een beetje lef, maakt het profiel van de EigenWijs leden. Bij onze optredens zingen we zonder bladmuziek.

Van de leden wordt verwacht dat ze op een bepaald moment de tekst beheersen en dat ze voor publiek een nummer durven brengen op een manier die verder gaat dan alleen de tekst zingen.
Aspirant-leden kunnen drie keer een repetitie bijwonen om de sfeer en de muziek te proeven. Wanneer iemand daarna lid wil worden vind er een “stemtest” plaats om te bepalen bij welke partij de stem het beste past.

De contributie van ons koor bedraagt € 17,00 per maand en dient vooraf, liefst per automatische incasso betaald te worden.

Samenstellen van het repertoire

Popkoor EigenWijs streeft naar een repertoire dat enigszins afwijkt van de rest van de popkoren in de regio. In het repertoire worden geen gospels, musical, klassiek of kerkliederen opgenomen. Wel proberen we verschillende muziekstromingen aan bod te laten komen. Om dit te realiseren werken we met een repertoirecommissie bestaande uit vier koorleden en de dirigent. Alle leden worden aangemoedigd om hun wensen betreffende het repertoire aan de commissieleden kenbaar te maken. De commissie beoordeelt de ingebrachte nummers op haalbaarheid en zorgt voor een goede mix van verschillende muziekstijlen uit verschillende periodes van de popmuziek.