Stemgroepen

Popkoor EigenWijs bestaat uit de stemgroepen

  • hoge sopranen
  • mezzo sopranen
  • tenor/bariton
  • hoge en lage alten
  • bassen

Afhankelijk van het arrangement zingen we drie- tot zesstemmig.

Optredens

Per jaar proberen we vier a vijf keer op te treden. Voor ieder optreden wordt een commissie in het leven geroepen die het betreffende optreden organiseert. Deze commissie inventariseert de mogelijk- en onmogelijkheden van het optreden en past de organisatie daar op aan. Ze bepaalt samen met de dirigent de nummers die gezongen gaan worden en houdt de overige leden op de hoogte. Als voorbereiding op een groot optreden wordt zo nodig een “zingzondag” georganiseerd. Omdat koorzang iets is wat je samen doet, wordt er van de leden verwacht dat ze (uitzonderingen daar gelaten) bij alle repetities en optredens aanwezig zijn.
Jaarlijks is er voor de leden het ” open podium” waar alle leden hun creatieve bijdrage aan kunnen leveren in de breedste zin van het woord. Voor het open podium geldt: Alles mag zolang het maar live is.

Samenstellen van het repertoire

Popkoor EigenWijs streeft naar een repertoire dat enigszins afwijkt van de rest van de popkoren in de regio. In het repertoire worden geen gospels, musical, klassiek of kerkliederen opgenomen. Wel proberen we verschillende muziekstromingen aan bod te laten komen. Om dit te realiseren werken we met een repertoirecommissie bestaande uit vier koorleden en de dirigent. Alle leden worden aangemoedigd om hun wensen betreffende het repertoire aan de commissieleden kenbaar te maken. De commissie beoordeelt de ingebrachte nummers op haalbaarheid en zorgt voor een goede mix van verschillende muziekstijlen uit verschillende periodes van de popmuziek.
Voor solonummers worden solisten uit het koor ingezet. Met enige regelmaat wordt een solistenavond georganiseerd waar koorleden die in aanmerking willen komen voor een solo een eigen gekozen solonummer kunnen zingen. De dirigent beoordeelt het nummer en de uitvoering.

Leden en aspirant-leden

De leden hoeven niet per definitie over een uitgebreide muziekkennis te beschikken maar natuurlijk moet de aanleg om (meerstemmig) te zingen aanwezig zijn. Dit, gecombineerd met een enthousiaste uitstraling en een beetje lef, maakt het profiel van de EigenWijs leden. Bij onze optredens zingen we zonder bladmuziek en voeren we bij een aantal nummers tekstondersteunende choreografieën uit. Van de leden wordt verwacht dat ze op een bepaald moment de tekst en choreografie beheersen en dat ze voor publiek een nummer durven brengen op een manier die verder gaat dan alleen de tekst zingen.
Aspirant-leden kunnen een repetitie bijwonen en komen daarna op de wachtlijst. Zodra er een plaats vrij is in het koor worden de aspirant-leden opgeroepen en neemt de dirigent een stemtest af om te bepalen bij welke partij de stem het beste past. Het bestuur bepaalt in samenspraak met de dirigent welke persoon het beste past bij wat het koor op dat moment nodig heeft.
Er wordt geen strikte leeftijdsgrens gehanteerd voor nieuwe leden al wordt wel ingezet op verjonging van het koor.