Optredens

Zondag 15 september

Ons volgend optreden is tijdens Fantastival
in het Centrum van Oss

Het exacte tijdstip en de plaats volgen nog.

Fantastival

Fantastival 2019


Maandag 23 september

open koor repetitie
Tijd:  20.00 - 22.00
Iedereen is van harte uitgenodigd te komen luisteren en/of meezingen!

De repetitie is in Ontmoetingscentrum Meteoor aan de Oude Litherweg 20 in Oss.
Er is voldoende parkeerplaats in de buurt van het ontmoetingscentrum.

 


Per jaar proberen we vier a vijf keer op te treden. Er is een commissie actief die de optredens organiseert. Deze commissie inventariseert de mogelijk- en onmogelijkheden van het optreden en past de organisatie daar op aan. Ze bepaalt samen met de dirigent de nummers die gezongen gaan worden en houdt de overige leden op de hoogte. Als voorbereiding op een groot optreden wordt zo nodig een “zingzondag” georganiseerd. Omdat koorzang iets is wat je samen doet, wordt er van de leden verwacht dat ze (uitzonderingen daar gelaten) bij alle repetities en optredens aanwezig zijn.