Optredens

Per jaar proberen we vier a vijf keer op te treden. Voor ieder optreden wordt een commissie in het leven geroepen die het betreffende optreden organiseert. Deze commissie inventariseert de mogelijk- en onmogelijkheden van het optreden en past de organisatie daar op aan. Ze bepaalt samen met de dirigent de nummers die gezongen gaan worden en houdt de overige leden op de hoogte. Als voorbereiding op een groot optreden wordt zo nodig een “zingzondag” georganiseerd. Omdat koorzang iets is wat je samen doet, wordt er van de leden verwacht dat ze (uitzonderingen daar gelaten) bij alle repetities en optredens aanwezig zijn.
Jaarlijks is er voor de leden het ” open podium” waar alle leden hun creatieve bijdrage aan kunnen leveren in de breedste zin van het woord. Voor het open podium geldt: Alles mag zolang het maar live is.