Samenstellen van het repertoire

Popkoor EigenWijs streeft naar een repertoire dat enigszins afwijkt van de rest van de popkoren in de regio. In het repertoire worden geen gospels, musical, klassiek of kerkliederen opgenomen. Wel proberen we verschillende muziekstromingen aan bod te laten komen. Om dit te realiseren werken we met een repertoirecommissie bestaande uit vier koorleden en de dirigent. Alle leden worden aangemoedigd om hun wensen betreffende het repertoire aan de commissieleden kenbaar te maken. De commissie beoordeelt de ingebrachte nummers op haalbaarheid en zorgt voor een goede mix van verschillende muziekstijlen uit verschillende periodes van de popmuziek.